ความหมายธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม

The question…..why the 3 incense sticks and 2 candles must be used when Thai people make their worship to the Buddha? The answer…..The 3 incense sticks is the meaning of ;
1 The Buddha's wisdom, 2 The Buddha's purity, and 3 The Buddha's grace.

The 2 candles refer to the Buddha’s teaching and the Buddha’s discipline.

คำถามที่มักจะตอบผิดกันบ่อยๆสำหรับคนไทยเมื่อไว้พระ คือธูป 3 ดอก หมายถึงอะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะตอบว่าหมายถึง พระพุธ พระธรรม และพระสงฆ์ แต่ที่ถูกต้องคือ
ธูปดอกที่ 1 หมายถึง พระปัญญาธิคุณ ธูปดอกที่ 2 หมายถึง พระบริสุทธิคุณ และ ธูปดอกที่ 3 หมายถึง พระมหากรุณาธิคุณ

ส่วนเทียนที่จุด 2 เล่ม หมายถึง “พระธรรม และ พระวินัย”

สาธุ……